(+47) 67176855 kontakt

Litteratursenter Løftebukker

Her kan du laste ned brosjyremateriell og driftsinnstrukser, manualer og teknisk informasjon på materiell i vårt varesortiment

 
  Bilde Beskrivelse                  
Løftekapasitet

Produktblad

Last ned

Driftsmanual

Last ned

Nettbutikk
 

 

EE-6121- ENSØYLER   Datablad Nettbutikk
  SLH-251ØKO -1- Søyler/Flyttbar 2,5 Ton Datablad Manual Nettbutikk

 

 

 

 

 

2-SØYLER MED BUNNRAMME

322BA-ECO - Manuell senk
322BE -Elektronisk senk
402BM - Manuell senk -  Assymetrisk
402BE - Elektronisk senk.

Trinnvis veiledning utpakk/mont

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3,2 Ton
3,2 Ton
4 Ton
4 Ton

 

Datablad
Datablad
Datablad
Datablad

 

 

 

Manual
Manual
Manual
Manual

 

Nettbutikk
Nettbutikk
Nettbutikk
Nettbutikk

 

 

502BE - E-senk -
502BM - M-Manuell senk
5 Ton
5 Ton
Datablad

 

Manual
Manual

Nettbutikk

 

 

 

 

 

 

 

2-SØYLER MED TOPPRAMME

322TM-ECO - Manuell senk
322TE - Elektronisk
402TMA -Manuell  - Assymetrisk
402TE - Elektronisk

 

3,2 Ton
3,2 Ton
4 Ton
4 ton

 

 

Datablad
Datablad
Datablad
Datablad

 

 

Manual
Manual
Manual
Manual

 

 

Nettbutikk
Nettbutikk
Nettbutikk
Nettbutikk

 

 

 

 

 

 

502TE - E-Senk -
502TM - Manuell senk
5 Ton
5 Ton

Datablad

 

Manual
Manual

Nettbutikk

 

 

2-SØYLER MED TOPPRAMME - Assymetrisk

EE-6263 C
EE-6264 C

 

 

3,2 Ton
4 Ton

 

Datablad
Datablad

 

 

Manual
Manual

 

 

Nettbutikk
Nettbutikk

 

 

 

 

KANALLØFTER/SAKSELØFTER-FLYTTBAR

SLH6000 - 1 mtr

 

 

2,8 Ton

 

Datablad

 

 

 

Nettbutikk

 

 

 

KANALLØFTER/SAKSELØFTER - Dekkbukk

SLH3010ØKO

 

2,8 Ton

 

Datablad

 

 

 

Nettbutikk

 

 

 

KANALLØFTER/SAKSELØFTER UNIVERSAL

3010 MINI

 

3 Ton

 

Datablad

 

Manual N

ManualG

Ny Type

 

 

Nettbutikk

 

 

 

 

KANALLØFTER/SAKSELØFTER "JUMBO"

3019SM
3019SE

For plassering på gulv

 

 

3 Ton

 

Datablad M

Datablad E

 

 

Manual

Manual

 

 

Nettbutikk

Nettbutikk

 

 

 

 

KANALLØFTER/SAKSELØFTER "ØKO"

SLH6502

For plassering på gulv

 

3 Ton

 

Datablad

 

Manual

 

Nettbutikk

 

 

 

KANALLØFTER FOR INNBYGGING

3019GE - Sakseløfter for innbygging i

gulv

 

3 Ton

 

Datablad

 

Manual

 

Nettbutikk

 

 

 

4-SØYLER PARKERININGSBUKK

SLH304P

 

2, 8 Ton

 

Datablad

 

 

 

Nettbutikk

 

 

 

4-SØYLER UNIVERSALBUKK

SLH404 - 4 Ton

SLH405 - 5 Ton

 

3 til 5 Ton

Se modell-

utvalg

 

Datablad

 

 

 

Nettbutikk

 

 

 

KJØREBANELØFTER

Sakseløfter for innbygging & gulvmont.

318 S/A/B

 

3,5 til 5 Ton

Se modell-

utvalg

 

Datablad

 

Manual

 

Nettbutikk

 

 

 

KJØREBANELØFTER

Sakseløfter - lav byggehøyde - Superlav
418 S/A/B

 

4 Ton

 

Datablad

 

Manual

 

Nettbutikk

 

 

 

 

KJØREBANELØFTER

Sakseløfter for innbygging

5175 S/A/B

 

5,5 Ton

 

Datablad

 

Manual

 

Nettbutikk

 

 

 

 

MA 4030 - LØFTESØYLER - LAST 7,5 Ton/stk

MAXIMA- Løftesøyler for buss/last
4-Søyler - 30 Ton

 

 

 

30 Ton

45 Ton

 

Datablad

CE Sert

 

Manual

 

Nettbutikk

Nettbutikk

 

 

 

MA 6045 - LØFTEØYLER LAST 45 TON

MAXIMA - Løftesøyler for buss/last
6-Søyler - 45 Ton

 

45 Ton

 

Datablad

CE Sert

TÜV Sert

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Ta kontakt)

 

Nettbutikk

 

 

TIRELINEDOLLY
Demovideo

 

2,6 ton Manual Nettbutikk
  LØFTEBORD 400 kg til 4 ton Datablad   Nettbutikk