(+47) 67176855 kontakt

Økonomi - Leasing

Vi kan by på en rekke finansieringsmuligheter som alternativ til kjøp. Leasing til gunstig rente, korttidsleie eller langtidsleie. Om du ønsker å sjekke hva en leasingavtale innebærer i månedskostnader, gå til leasingkalkulator og legg inn dine ønsker :

https://www.sgfinans.no/Om-leasing/Leasingkalkulator/

Fordelene med leasing er

 1. Inntil 100 % finansiering
 2. Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål
 3. Raskere skattemessig utgiftsføring av investeringen
 4. De skattemessige fradragene blir større for leasing enn for lån, da de samlede avskrivningene ved lånefinansiering er lavere enn de totale leiekostnadene i leieperioden
 5. Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet
 6. Binder ikke bedriftens øvrige pantesikkerheter, da vi vanligvis kun har sikkerhet i utstyret
 7. Finansiell spredning
 8. Enkel budsjettering og regnskapsføring, da leien utgiftsføres i sin helhet
 9. Bedre likviditet. Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og skaper inntjening
 10. Fleksibelt. Leiene kan tilpasses inntektene, eksempelvis ved sesongsvingninger
 11. Nedskrivning av utstyret i takt med utstyrets verdiforringelse
 12. Muliggjør en regelmessig utskiftning av utdatert utstyr til tidsriktig og effektivt utstyr
 13. Full bruksrett til utstyret. Det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd
 14. Bedre forholdstall i balansen da leasingobjektene vanligvis ikke aktiveres i regnskapet
 15. Muligheter for samdrift ved at flere gårdbrukere kan gå sammen om en leasingavtale (landbruk)
 • Korttidsleie - Langtidsleie
  Om behovet er midlertidig, eller du har behov for maskin kun til en bestemt oppgave, ta kontakt. Vi har maskiner til utleie på kort eller langt sikt. Om bedriften er nyetablert og/eller uten kredittbonitet til å kvalifisere for leasing kan vi være behjelpelig med kreative løsninger.