Dieseltruck MAXIMAL 8 – 10 Ton M-Serie

Her har du spesifikasjoner på dieseltruck 8 eller 10 tonner fra MAXIMAL,  som er vanskelig å slå. Cummins motor, manøvrerbarhet, ergonomisk utforming, oversikt og operatør-vennlighet, slitestyrke og pris. Denne tåler enhver sammenligning. Vær smart du også. SPAR Penger og få mer igjen for pengene.

  

Tekniske spesifikasjoner

Generellt 1 Grunnmodell FD80T-M FD100T-M
2 Type GH3 / WF3
3 Motor Diesel
4 Kapasitet kg 8000 10000
5 Lastesenter mm 600
Karrakter

& Dimensjon

6 Løftehøyde – Std mast mm 3000
7 Friløft mm 200 210
8 Str. Gaffler LxWxT mm 1220x170x70 1220x175x80
9 Gaffel regulering Min./Max. mm 340/1970 435/2100
10 Mast tilt F/R Deg 6°/12°
11 Front overheng mm 700 718
12 Bakre  overheng mm 740
13 Bakkeklaring under mast mm 250
14 Dimensjoner Lengde til front gaffelbord (u/gaffler) mm 3958 4260
15 Bredde mm 2165 2248
16 Høyde m/senket mast mm 2700 2850
17 Høyde m/hevet mast (with backrest) mm 4420 4330
18 Høyde vegg gaffelbord mm 2563
19 Utvendig svingradius mm 3700 3900
20 Min. right angle stacking aisle width (add load length and clearance) mm 3310 3540
Performance 21 Hastighet Kjøring (u/last) km/h 26/28
22 Løftehastighet (m/last) mm/s 380 310
23 Senkehastighet (m/last) mm/s 500 400
24 Max. Trekkraft (m/last/u.last) KN 63 58
25 Max. Helningsvinkel drift (m/last) % 21 20
Chassis 26 Dekk Front 9.00-20-14PR
27 Bak 9.00-20-14PR
28 Mønster Front mm 1600
29 Bak mm 1700
30 Akselavstand mm 2500 2800
Vekt 31 Egenvekt kg 10960 12560
32 Vekt

Distribusjonn

m/last Foraksel kg 17000 20380
33 Bakaksel kg 1960 2130
34 U/last Foraksel kg 4840 5700
35 Bakaksel kg 6120 6810
Battery 36 Battery Voltage/Capacity V/Ah 2×12/80
Transmission 37 Transmission Manufacture China
38 Type Powershift
39 Stage F/R 2/2
40 Operating pressure(For attachments) MPa 19.5

  Spesifikasjoner Mast

Type Model Max. fork

height

Overall height Free lift Front Overhang Tilt range Capacity
Lowered Extended Without

backrest

With

backrest

FWD BWD load capacity

at 500mm

Without

backrest

with

backrest

8t 10t Double

tire

8t 10t 8t 10t 8t 10t 8t 10t
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Deg Deg kg kg
 Duplex

Mast

M300 3000 2850 2850 4230 210 210 718 718 6 12 8000 10000
M330 3300 3000 3000 4530 210 210 718 718 6 12 8000 10000
M350 3500 3100 3100 4730 210 210 718 718 6 12 8000 10000
M375 3750 3225 3225 4980 210 210 718 718 6 12 8000 10000
M400 4000 3400 3400 5230 210 210 718 718 6 12 8000 10000
M425 4250 3525 3525 5480 210 210 718 718 6 12 8000 10000
M450 4500 3650 3650 5730 210 210 718 718 6 12 8000 10000
M475 4750 3775 3775 5980 210 210 718 718 6 6 8000 10000
M500 5000 3900 3900 6230 210 210 718 718 6 6 8000 10000
M550 5500 4200 4200 6730 210 210 718 718 3 6 7400 9000
M600 6000 4450 4450 7230 210 210 718 718 3 6 7000 8000
full

free

2-stage

mast

FM300 3000 2850 2850 4280 1490 1490 728 728 6 12 8000 10000
FM330 3300 3000 3000 4580 1640 1640 728 728 6 12 8000 10000
FM350 3500 3100 3100 4780 1740 1740 728 728 6 12 8000 10000
FM375 3750 3225 3225 5030 1865 1865 728 728 6 12 8000 10000
FM400 4000 3400 3400 5280 2040 2040 728 728 6 12 8000 10000
Full free

3-stage

mast

TFM435 4350 2850 2850 5630 1490 1490 783 783 6 12 7400 9300
TFM480 4800 3000 3000 6080 1640 1640 783 783 6 6 6900 8700
TFM500 5000 3100 3100 6280 1740 1740 783 783 6 6 6750 8700
TFM540 5400 3225 3225 6680 1865 1865 783 783 3 6 6400 8000
TFM600 6000 3525 3525 7280 2166 2166 783 783 3 6 6000 7000

Truckbatteri – Oppbygging, drift og vedlikehold

truckbatteri

Elektriske gaffeltrucker driftes av store industribatterier (Truckbatterier). Disse batteriene er også ekstremt tunge og dyre. Med korrekt vedlikehold av batteriene kan levetiden forlenges i betydelig grad , som igjen gir redusert nedetid og reduserte brukerkostnader.

Et truckbatteri består av flere celler med 2V. Når cellene er koblet i serie øker spenning. Et truckbatteri på 24 volt har 12 celler, et 48 volt batteri har 24 celler, et 80 volt batteri har 40 celler. For å lade et batteri, må cellespenningen økes til over 2 volt av en ekstern spenningskilde – Batterilader

Truckbatterier skiller seg fra startbatterier ved at de er utviklet for å gi en viss mengde energi i lengre perioder. Som et resultat har truckbatteriet vanligvis mye høyere kapasitet enn startbatterier.

Konstruksjon av et Truckbatteri

En celle er sammensatt av positive og negative plater, det er alltid en negativ plate mer enn antallet positive. De positive og negative platene skilles fra hverandre ved hjelp av en mikroporøs separator for å unngå gjensidig kontakt og kortslutning.

Den positive platen består av en rørplate og et antall blystenger sammen, som deretter beskyttes som en helhet av et porøst materiale som er brettet rundt platen som en konvolutt. Plassen mellom platene er fylt med en pasta av blydioksid. Den nøyaktige sammensetningen av disse platene varierer fra produsent til produsent og er en viktig del av den endelige kvaliteten på cellen.

Den negative platen er et rutenett av rent bly. Disse platene er omkranset av et bad med elektrolytt, en blanding av svovelsyre med deionisert vann.

Ladesykluser 

Gaffeltruckbatterier uttømmes med varierende hastighet, avhengig av arbeidsmengde og tid. Som hovedregel skal batterier ikke settes på en lader før de er minst 80 prosent utladet. Avhengig av vekten på lastene som håndteres, antall skift som blir jobbet og antall driftstimer, kan dette representere daglige ladesykluser, men vanligvis ikke. Å lade et batteri for ofte vil føre til en kortere levetid for batteriet.

De fleste moderne gaffeltruckbatterier (Trekkbatterier) er designet for å vare minst 1500 ladesykluser. Hvis et batteri er i kraftig bruk og krever daglig lading, vil 1500 ladesyklusene representere omtrent fem års drift. Selv om dette er gjennomsnittet, med riktig pleie, har de fleste batterier evnen til å vare langt utover de vanlige 1500 ladesyklusene.

Dyp utladning – Aldri mer en 80%

Du bør aldri la et batteriet være bli fullstandig utladet. Dette er kjent som en dyp utladning og kan føre til skade på batteriet og ugyldiggjøre garanti.  I tillegg kan dette endre mengden strøm som gis til gaffeltrucken og kan føre til skade på elektriske komponenter så vel som el-motoren. Det kan også resultere i at laderen ikke har muligheten til å kommunisere ordentlig med batteriet og gi redusert ladeeffekt . I disse tilfellene vil det være nødvendig med en ‘’jumping’’ for at laderen skal fungere ordentlig. I noen tilfeller, selv når det er ladet, er laderen ikke i stand til å lade batteriet helt, og resultatet kan starte en unormal rutine med ufullstendige ladesykluser.

Riktig pleie og vedlikehold

Væskenivå – DEMINERALISERT VANN/Batterivann i batteriet bør sjekkes regelmessig. Det anbefales å sjekke disse nivåene hver femte ladesyklus. Hvis væskenivået er lavt, må du fylle cellen like over den synlige beskytteren inne i batteriet, alltid etter at batteriet er fulladet. Det genereres mye varme under ladeprosessen og noe utvidelse vil skje. Hvis overfylt med vann før ladeprosessen, vil det renne over. Ved søl eller overløp, må du tørke opp umiddelbart.

Når du har plassert batteriet på laderen, må du ikke avbryte ladesyklusen. Etter  fem til ti ladesykluser plasserer laderen i “helge” eller “utjevne” -innstillingen. Denne innstillingen skal ikke brukes som den normale ladesyklusene, da det vil forkorte batteriets levetid.

Lagring av materiell og batterier

Dersom ikke utstyret skal benyttes over lengre perioder, skal det alltid parkeres fulladet. Normal vil batteriet mist 5 – 7% av kapasiteten, selv uten bruk., avhengig av alder. Sett derfor batteriet på vedlikeholdslading hvert kvartal

Benytt alltid værneutstyr ved arbeide på batterier

Det er avgjørende at du overholder alle sikkerhetsregler mens du arbeider med våte batterier. Bruk aldri åpen flamme for å kontrollere vannstanden. Dampen som skapes av batteriet er svært brannfarlig. Ladeområdet skal også være godt ventilert og være utstyrt med et brannslukningsapparat samt et sett for nøytralisering av syre. Når du kontrollerer vannstanden eller utfører annet arbeid på batteriet, bør du bruke øyevern og håndbeskyttelse. Et forkle er også sterkt anbefalt. De fleste områdene krever også en nødsvaskestasjon på ladeområdet eller i nærheten av dette.

Batteriparameter – Kontroll – Nøkkelinformasjon

 • Hver celle skal alltid etterfylles med demineralisert/destillert vann < 10 Mikosiemens konduktivitet. Ikke nettvann
 • Alltid etterfylle etter endt ladeprosess. Ikke overfylle, kun opp til
 • Ikke lade batteriet etter kun 10% bruk
 • Start fullading før 80% utladet
 • Avbryt ikke ladeprosessen,- la den gjennomgå alle ladesykluser
 • Ungå fullading flere ganger pr, dag
 • Aldri etterfylle med batterisyre
 • Hver celle skal måle 2 V (Temperaturavhengig)
 • Syrevekten i hver celle skal være 1,28 – 1,30 ved 25 C
 • Vedlikeholdslade batteriet kvartalmessig hver 3,. mnd pga selvutlading ved lang tid uten bruk
 • Benytt program, for desulfatisering 1 gang pr år (Fjerner sulfatbelegg på plater)
 • Kontroller jevnlig batterilader og hold batteri og lader fri for smuss og skitt
 • Benytt alltid foreskrevet værneutstyr ved håndtering av batterier
 • Last ned PDF vennlig utskrift